辅导老师的话

 ♥

Kepada semua pelajar yang berjaya mendapat melanjutkan pengajian di Yayasan Matrikulasi :

Satu Taklimat /(Briefing)   Kemasukkan ke Matrikulasi  dan perjumpaan bersama “senior”  akan  diadakan pada  30 April 2009 , jam pukul  9:30 pagi, di bilik persedangan, SMJK Jit Sin.

Kehadiran anda adalah penting….. 

Segala kerisauan dan ketidakpastian  boleh dipersoalkan dan akan dapat diselesaikan.  Perkara-perkara penting akan juga dimaklumkan oleh “senior” dalam  sesi perjumpaan ini.